شماره تماس: 88654318

کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس

 • عکسی وجود ندارد

  کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس

  شرح عملیات: پایدارسازی، آب بندی و گودبرداری

  مدیر پروژه: آقای مهندس بهبهانی

  کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس در بندر امام خمینی (ره) استان خوزستان واقع شده است. در محل سیلوهای دانه مقرر شده بود که تجهیزاتی در پایین تر از تراز سیلوها نصب گردد. از آنجا که بستر طبیعی این ناحیه لجنی بوده و زمین باتلاقی می باشد، بنابراین ایجاد گود در چنین شرایط ساختگاهی بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود.

  برای دستیابی اهداف پروژه، دیواره های آب بند با استفاده از تکنولوژی اختلاط عمقی خاک برای عمق نهایی 6 متر پایین از تراز بستر کف اجرا گردید. پایدارسازی این گود با استفاده از شمع های فولادی ساخته شده از تیر ورق بهمراه مهاری (انکراژ) تامین شد. مهاری ها از جنس کابل پیش تنیدگی بودند.

جهت اطلاع از اخبار شرکت می توانید در خبرنامه ثبت نام کنید