شماره تماس: 88654318

بهسازی خاک

 • عکسی وجود ندارد

  بهسازی خاک

  ساخت برج های بلند مرتبه، پل ها و شهرک های صنعتی پیشرفته از جمله شاخصه های توسعه یافتگی یک منطقه محسوب می گردد. در پاره ای از موارد بستر طبیعی زمین برای احداث سازه های عظیم مناسب نبوده و تعویض کل توده خاک محل عملاً غیرممکن و یا غیر اقتصادی است.

  به عنوان نمونه، خاک های سست با مقاومت برشی پایین ممکن است ظرفیت باربری کافی را نداشته باشند و یا تحت تاثیر بارگذاری، بروز نشست های بیش از حد را موجب گردند و نشست های بیش از حد عامل آسیب دیدگی سازه باشد. گاهی خاک ماسه ای سست در اثر یک تحریک لرزه ای به شدت افت مقاومت داده و روانگرا می گردد. خوشبختانه کلیه موارد فوق با آزمایش های معمول مکانیک خاک قابل ارزیابی و شناسایی هستند.

  در برخی موارد مشکل خاص ژئوتکنیک در محل وجود ندارد اما خواسته کارفرمایان با ژئوتکنیک بستر طبیعی هم راستا نیست. به عنوان مثال بالابودن تراز آب زیرزمینی در مناطق جنوبی و شمالی کشور، استفاده از فضاهای زیرزمین را محدود کرده است اما این کار با راه حل های بهسازی خاک میسر و به صرفه است.

  در نگاه اول مهندسان استفاده از شمع های بتنی و یا شمع های فولادی را توصیه می دارند. اما استفاده از تکنولوژی های بهسازی خاک، می تواند کاهش هزینه های پروژه و صرفه جویی در زمان را در پی داشته باشد.

  علم بهسازی خاک با بکارگیری مصالح متعارف از جمله سیمان، آهک، سنگدانه و با استفاده از تکنولوژی های اختلاط عمقی خاک، جت گروتینگ، تراکم دینامیکی، ستون سنگی و یا از طریق پیش بارگذاری نسبت به اصلاح خاک محل اقدام می نماید.

  مهندسان مکانیک خاک شرکت ساختمانی اندرکنش، ضمن کسب تجارب ارزنده و آشنایی کامل با تکنولوژی های بهسازی خاک جهت ارائه مشاوره های تخصصی و اجرای پروژه های بهسازی خاک، آمادگی های لازم را دارا می باشند.

جهت اطلاع از اخبار شرکت می توانید در خبرنامه ثبت نام کنید