شماره تماس: 88654318

ساختمان بیمه کار آفرین اهواز

 • عکسی وجود ندارد

  ساختمان بیمه کار آفرین اهواز

  شرح عملیات: پایدرسازی، آب بندی و گودبرداری

  مدیر پروژه: آقای مهندس بهبهانی

  مشاور: مهندسان مشاور مجید امین جواهری و همکاران

  محل اجرای پروژه: اهواز، میدان ساعت

   

  شهر اهواز با توجه به بالا بودن تراز آب زیرزمینی و سست بودن خاک محل، استفاده از فضاهای زیرزمینی را با سختی های زیادی همراه نموده است. تراز آب زیرزمینی این پروژه در عمق 2 متری از سطح زمین مشاهده گردید. هدف کارفرما از ارجاع به شرکت خدمات مهندسی مکانیک خاک (SES)، گودبرداری تا تراز 6 متری سطح زمین جهت تامین پارکینگ بود. حداکثر مقدار گودبرداری در محل چال آسانسور تراز 7.20 بود. به منظور تحقق اهداف پروژه و رسیدن به تراز نهایی ابتدا یک پرده آب بند از جنس خاک-سیمان به وسیله تکنولوژی اختلاط عمقی خاک اجرا گردید. برای تامین پایداری گود و جلوگیری از تغییر شکل های زیاد، از شمع های فولادی بهراه مهاری (انکراژ) استفاده گردید. مهاری ها از نوع استرند پیش تنیدگی بودند. عایق پوشی نهایی گود با استفاده از عایق رسی ژئوسنتتیک (GCL) تامین گردید.

جهت اطلاع از اخبار شرکت می توانید در خبرنامه ثبت نام کنید