شماره تماس: 88654318

پل صدر

 • پل صدر

  پل صدر

  در آغاز برای مسلح کردن بتن از آرماتور استفاده شد ( بتن آرمه ) و در ادامه استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی ، بتن را به یکی از کاربردی ترین مصالح سازه ای تبدیل نمود . ایده پیش تنیدگی در دهه اول قرن بیستم

  میلادی مطرح گردید و تحقیقات مختلفی بین سالهای 1930 تا 1940 روی آن انجام گرفت . این روش از سال 1955 در زمینه های مختلف سازه ای مورد استفاده قرار گرفت و به علت کارایی مناسب کاربرد آن به

  سرعت افزایش یافت.
  شروع استفادة عملي از صنعت پیش تنیدگی را می توان در اوایل دهه پنجاه میلادی دانست . در بدو امر توجه عمده بر روی ساخت کارخانه‌‌‌‌‌‌ای قطعات پیش ساختة پیش تنیده برای پلهای بزرگراهها  بود .

  در دهه شصت میلادی ساخت پلها با دهانه‌های بزرگ بامقاطع جعبه‌ای و به روش پس‌کشیده بسيار مطرح گرديد.

  در طول سالیان اخیر استفاده از این تکنیک بسیار ساده تر و مؤثرتر گردیده و مصالح آن بهینه سازی شده اند و هم اکنون درصد بالائی از کل سازه های در حال احداث در سطح جهان با استفاده از فناوری

  پیش تنیدگی ساخته می شوند.امروزه عواملي همچون نيازهاي معماري مدرن به دهانه‌هاي بزرگتر ، نياز طراحان و سرمايه‌گذاران به  عملي ساختن طرحهاي منحصربه‌فرد با اشكال متنوع و نامنظم ، نياز

  سرمايه‌گذاران و پيمانكاران به تكنيكهاي جديد جهت كاهش مدت اجرا و در نهايت استفاده از مصالح با مقاومت بالاتر كه  موجب كم شدن مصالح مصرفي و كاهش هزينه‌هاست باعث گرديده  كه استفاده از  اين

  سيستم در سقفهاي ساختمان بسيار مورد توجه قرار گيرد.

  امروزه علاوه بر ايالات متحده در اكثر جوامع مترقي و در حال پيشرفت اين سيستم در پروژه‌هايي مانند: ساختمانهاي مسكوني و اداري ، هتلها ، بيمارستانها ، پاركينگ‌هاي طبقاتي ، مراكز خريد ، ورزشگاه‌ها ،

  آمفي‌تئاترها ، ساختمانهاي بلند‌مرتبه ، ساختمانهاي خاص همچون مراكز فرهنگي و بناهاي يادبود ، پروژه‌هاي انبوه‌سازي و ..... در مناطق با خطر نسبي زلزلة زياد و يا محيط هايي كه سازه در معرض خوردگي

  بالا ميباشد استفاده مي‌گردد.

  نتيجتاً با آگاهي بيشتر كارفرمايان و سرمايه‌گذاران ، آرشيتكتها و مهندسين مشاور سازه ، دامنة كاربرد صنعت پيش‌تنيدگي طي 20سال اخير به بيش از 7 برابر افزايش يافته است.

  هم اكنون در كشور ما نيز اين امكان وجود دارد تا با استفادة صحيح از اين تكنولوژي از مزاياي آن بهره‌مند شويم

  در آغاز برای مسلح کردن بتن از آرماتور استفاده شد ( بتن آرمه ) و در ادامه استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی ، بتن را به یکی از کاربردی ترین مصالح سازه ای تبدیل نمود . ایده پیش تنیدگی در دهه اول قرن بیستم

  میلادی مطرح گردید و تحقیقات مختلفی بین سالهای 1930 تا 1940 روی آن انجام گرفت . این روش از سال 1955 در زمینه های مختلف سازه ای مورد استفاده قرار گرفت و به علت کارایی مناسب کاربرد آن به

  سرعت افزایش یافت.
  شروع استفادة عملي از صنعت پیش تنیدگی را می توان در اوایل دهه پنجاه میلادی دانست . در بدو امر توجه عمده بر روی ساخت کارخانه‌‌‌‌‌‌ای قطعات پیش ساختة پیش تنیده برای پلهای بزرگراهها  بود .

  در دهه شصت میلادی ساخت پلها با دهانه‌های بزرگ بامقاطع جعبه‌ای و به روش پس‌کشیده بسيار مطرح گرديد.

  در طول سالیان اخیر استفاده از این تکنیک بسیار ساده تر و مؤثرتر گردیده و مصالح آن بهینه سازی شده اند و هم اکنون درصد بالائی از کل سازه های در حال احداث در سطح جهان با استفاده از فناوری

  پیش تنیدگی ساخته می شوند.امروزه عواملي همچون نيازهاي معماري مدرن به دهانه‌هاي بزرگتر ، نياز طراحان و سرمايه‌گذاران به  عملي ساختن طرحهاي منحصربه‌فرد با اشكال متنوع و نامنظم ، نياز

  سرمايه‌گذاران و پيمانكاران به تكنيكهاي جديد جهت كاهش مدت اجرا و در نهايت استفاده از مصالح با مقاومت بالاتر كه  موجب كم شدن مصالح مصرفي و كاهش هزينه‌هاست باعث گرديده  كه استفاده از  اين

  سيستم در سقفهاي ساختمان بسيار مورد توجه قرار گيرد.

  امروزه علاوه بر ايالات متحده در اكثر جوامع مترقي و در حال پيشرفت اين سيستم در پروژه‌هايي مانند: ساختمانهاي مسكوني و اداري ، هتلها ، بيمارستانها ، پاركينگ‌هاي طبقاتي ، مراكز خريد ، ورزشگاه‌ها ،

  آمفي‌تئاترها ، ساختمانهاي بلند‌مرتبه ، ساختمانهاي خاص همچون مراكز فرهنگي و بناهاي يادبود ، پروژه‌هاي انبوه‌سازي و ..... در مناطق با خطر نسبي زلزلة زياد و يا محيط هايي كه سازه در معرض خوردگي

  بالا ميباشد استفاده مي‌گردد.

  نتيجتاً با آگاهي بيشتر كارفرمايان و سرمايه‌گذاران ، آرشيتكتها و مهندسين مشاور سازه ، دامنة كاربرد صنعت پيش‌تنيدگي طي 20سال اخير به بيش از 7 برابر افزايش يافته است.

  هم اكنون در كشور ما نيز اين امكان وجود دارد تا با استفادة صحيح از اين تكنولوژي از مزاياي آن بهره‌مند شويم

  در آغاز برای مسلح کردن بتن از آرماتور استفاده شد ( بتن آرمه ) و در ادامه استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی ، بتن را به یکی از کاربردی ترین مصالح سازه ای تبدیل نمود . ایده پیش تنیدگی در دهه اول قرن بیستم

  میلادی مطرح گردید و تحقیقات مختلفی بین سالهای 1930 تا 1940 روی آن انجام گرفت . این روش از سال 1955 در زمینه های مختلف سازه ای مورد استفاده قرار گرفت و به علت کارایی مناسب کاربرد آن به

  سرعت افزایش یافت.
  شروع استفادة عملي از صنعت پیش تنیدگی را می توان در اوایل دهه پنجاه میلادی دانست . در بدو امر توجه عمده بر روی ساخت کارخانه‌‌‌‌‌‌ای قطعات پیش ساختة پیش تنیده برای پلهای بزرگراهها  بود .

  در دهه شصت میلادی ساخت پلها با دهانه‌های بزرگ بامقاطع جعبه‌ای و به روش پس‌کشیده بسيار مطرح گرديد.

  در طول سالیان اخیر استفاده از این تکنیک بسیار ساده تر و مؤثرتر گردیده و مصالح آن بهینه سازی شده اند و هم اکنون درصد بالائی از کل سازه های در حال احداث در سطح جهان با استفاده از فناوری

  پیش تنیدگی ساخته می شوند.امروزه عواملي همچون نيازهاي معماري مدرن به دهانه‌هاي بزرگتر ، نياز طراحان و سرمايه‌گذاران به  عملي ساختن طرحهاي منحصربه‌فرد با اشكال متنوع و نامنظم ، نياز

  سرمايه‌گذاران و پيمانكاران به تكنيكهاي جديد جهت كاهش مدت اجرا و در نهايت استفاده از مصالح با مقاومت بالاتر كه  موجب كم شدن مصالح مصرفي و كاهش هزينه‌هاست باعث گرديده  كه استفاده از  اين

  سيستم در سقفهاي ساختمان بسيار مورد توجه قرار گيرد.

  امروزه علاوه بر ايالات متحده در اكثر جوامع مترقي و در حال پيشرفت اين سيستم در پروژه‌هايي مانند: ساختمانهاي مسكوني و اداري ، هتلها ، بيمارستانها ، پاركينگ‌هاي طبقاتي ، مراكز خريد ، ورزشگاه‌ها ،

  آمفي‌تئاترها ، ساختمانهاي بلند‌مرتبه ، ساختمانهاي خاص همچون مراكز فرهنگي و بناهاي يادبود ، پروژه‌هاي انبوه‌سازي و ..... در مناطق با خطر نسبي زلزلة زياد و يا محيط هايي كه سازه در معرض خوردگي

  بالا ميباشد استفاده مي‌گردد.

  نتيجتاً با آگاهي بيشتر كارفرمايان و سرمايه‌گذاران ، آرشيتكتها و مهندسين مشاور سازه ، دامنة كاربرد صنعت پيش‌تنيدگي طي 20سال اخير به بيش از 7 برابر افزايش يافته است.

  هم اكنون در كشور ما نيز اين امكان وجود دارد تا با استفادة صحيح از اين تكنولوژي از مزاياي آن بهره‌مند شويم

جهت اطلاع از اخبار شرکت می توانید در خبرنامه ثبت نام کنید