شماره تماس: 88654318

پیش تنیده

 • پیش تنیده

  پیش تنیده

  مادامی که دو نوع مصالح تحت تنش بگونه ای به یکدیگر متصل گردند که نیروی موجود در یکی توسط نیروی مخالف در دیگری خنثی گردد، پیش تنیدگی بوجود می آید. این تدبیر در سازه های بتنی بوسیله مسلح سازی بتن با کابل های پرمقاومت فولادی درهم تنیده (Tendon) تحقق می یابد.

  فناوری پیش تنیدگی از طریق پیش بارگذاری (اعمال  نیرو  بر خلاف نیرویی که پس از ساخت، به سازه اعمال خواهد شد)، مقاومت خمشی مقطع بتنی را افزایش داده و باعث کاهش مصرف میلگرد در سازه میگردد. علت پیدایش این تکنیک، ضعف ذاتی بتن در برابر تنش های کششی میباشد. یکی از مهمترین کاربردهای فناوری پیش تنیدگی، در سقف ساختمان میباشد چون با استفاده از این روش، میتوان فاصله ستونها را بدون نگرانی از خیز سقف، افزایش داد. در دال های پیش تنیده، با وجود ضخامت بسیار کم سقف، هیچ گونه ترک و تغییر شکلی در دال مشاهده نمیشود.

  شایان توجه است که مصالح پرمقاومت به کار رفته در سازه های پیش تنیده که به نام استرند نیز نامیده می شوند، دارای مقاومت کششی 18600 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

 • پیش تنیده
 • پیش تنیده
 • پیش تنیده
 • پیش تنیده
 • پیش تنیده
 • پیش تنیده
جهت اطلاع از اخبار شرکت می توانید در خبرنامه ثبت نام کنید